Accés al contingut Accés al menú de la secció
E-Joventut  > Joventut posa en marxa un pla ...
 
Dimarts, 22 de maig de 2018

Joventut posa en marxa un pla pilot per incorporar la perspectiva de gènere i inclusiva en les oficines joves i punts d’informació juvenil de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil

Cinc oficines joves i punts d’informació juvenil de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) participaran en el procés de treball que impulsa l’Agència Catalana de la Joventut per incorporar la perspectiva de gènere i inclusiva en el funcionament dels serveis i dels equipaments de la XNEJ. El projecte està estructurat en quatre fases durant les quals s’impartirà formació, s’oferirà assessorament, s’elaborarà un informe i, finalment, es realitzarà una trobada amb tots els i les professionals implicats. El proper 24 i 31 de maig comença el procés amb les dues sessions formatives.


Tal i com estableixen els principis rectors del Pla Nacional de Joventut (PNJCat), la XNEJ vol establir unes orientacions concretes i operatives en matèria de gènere i inclusió entre tots els serveis i equipaments de la Xarxa. Per tal de fixar aquestes pautes comunes es farà un treball previ amb un grup pilot integrat per cinc serveis d’informació juvenil que permeti conèixer i analitzar quina és la situació d’aquests equipaments juvenils en perspectiva de gènere i inclusiva, quines són les eines i els recursos que ja existeixen, quines oportunitats de treball i millora es detecten, i quines eines i recursos cal desenvolupar i desplegar.

El treball amb el grup pilot
L’OJ del Vallès Oriental, el PIJ de Sant Boi de Llobregat, l’OJ del Baix Penedès, el PIJ de Castelló d’Empúries i l’OJ Ribera d’Ebre integren el grup pilot amb qui es desenvoluparan les quatre fases del projecte. En la fase de formació, el 24 i 31 de maig, es treballaran els conceptes i els aspectes bàsics de les perspectives inclusives i de gènere amb les persones participants. En una segona fase, es durà a terme un període d’assessorament, de sis sessions, per elaborar una diagnosi de la realitat les OJ i PIJ que hi participen en què es posarà en relleu què estan fent i què poden canviar. A partir d’aquest assessorament, cada OJ i PIJ haurà de desenvolupar un projecte concret. En una tercera fase, amb tota la informació recollida, s’elaborarà un informe amb reflexions, suggeriments i propostes pràctiques dissenyades i aplicades, així com altres propostes recollides per l’equip assessor. Finalment, està previst organitzar una trobada amb totes les oficines i punts que han participat en el projecte per presentar els resultats i debatre’ls. Aquesta trobada també servirà per plantejar l’estratègia de transferència a la resta de la XNEJ.

Del grup pilot a la Xarxa
Tot aquest procés de treball dut a terme amb el grup pilot ha de culminar en el desenvolupament d’eines i recursos dissenyats en base a la realitat de les oficines joves i els punts d’informació juvenil per incorporar la perspectiva de gènere i inclusiva a tota la Xarxa. De la mateixa manera, ha de contribuir a la capacitació dels i les professionals de la XNEJ perquè incorporin aquesta perspectiva. I, passat un temps, avaluar els serveis, els espais i els recursos desenvolupats en relació amb la perspectiva de gènere i inclusió.

En tot aquest procés, la XNEJ comptarà amb l’assessorament i l’expertesa dels i les professionals de l’Institut Diversitats, una cooperativa orientada a la promoció de la diversitat i la lluita contra la discriminació.