Accés al contingut Accés al menú de la secció
E-Joventut  > El Govern regula les activitats ...
 
Dimecres, 13 de juliol de 2016

El Govern regula les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys per adaptar-la a les noves realitats socials

El Govern ha aprovat el nou Decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys per tal d’actualitzar la normativa actual, simplificar-la i adaptar-la a les noves necessitats i realitats socials que han sorgit els darrers anys. El nou reglament entrarà en vigor el proper 1 de novembre de 2016.


La principal novetat del nou Decret és la incorporació de les activitats que tenen un component esportiu important però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d’educació en el lleure. D’aquesta manera se supera el buit normatiu que hi ha hagut fins ara pel que fa a aquests casos.

Així, el Decret preveu tres nous tipus d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que hauran de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu i l’interlocutor de les quals continuarà sent el Consell Català de l’Esport.

El segon gran aspecte destacat de la nova norma és l’augment de la seguretat i la qualitat de les activitats. En aquest sentit, s’incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants. En el cas dels grups de fins a deu nens en què hi hagi algun menor de 16 anys, serà obligatòria la presència de dos dirigents per evitar així que davant de qualsevol incidència de la persona dirigent els infants es quedin sols.

Així mateix, el nou Decret permetrà que les entitats organitzadores facin les notificacions mitjançant una inscripció electrònica i en el termini d’una setmana abans d’iniciar l’activitat, de manera que s’agilitzarà i facilitarà tot el procés.

Finalment, entre els nous continguts del Decret, hi ha el de l’obligació de l’entitat organitzadora de disposar, durant la realització de l’activitat, d’una fitxa de salut de cadascuna de les persones participants menors d’edat on constin les dades actualitzades de l’estat de vacunació, així com els possibles impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim alimentari que calgui respectar, entre d’altres.

El nou reglament entrarà en vigor el proper 1 de novembre, de manera que es donarà temps a les associacions, entitats i empreses organitzadores d’adaptar-se a la nova normativa.