Accés al contingut Accés al menú de la secció
E-Joventut  > Disminueix l’atur juvenil en un ...
 
Dimecres, 03 de maig de 2017

Disminueix l’atur juvenil en un context de creixement de l’ocupació i de l’activitat

A diferència d’altres moments recents en què la disminució de la taxa d’atur estava vinculada a un descens de l’activitat (hi havia menys joves que treballaven o buscaven feina), en aquest darrer trimestre, el primer de 2017, la disminució de l’atur s’explica per un augment de l’ocupació, que és superior a l’augment de l’activitat que també s’ha produït. La taxa d’atur entre el col·lectiu de joves de 16 a 29 anys se situa en el 23,7%, un 4,1% menys que fa un any; la taxa d’ocupació juvenil se situa en el 44,9%, un 2,6% més que fa un any, el mateix creixement experimentat per l’activitat.


EPA_2017_1r_trimestre

El sector de serveis és el que està liderant la creació d’ocupació. Aquest sector ha passat d’ocupar el 64,2% de les persones joves el 2007 al 83,1% el 2017. Respecte el primer trimestre de l’any passat el pes de l’ocupació jove en el sector serveis també ha crescut (del 81,1% al 83,1%). Aquest sector està absorbint part de la població jove poc qualificada directament afectada per l’impacte de la crisi sobre la construcció i la indústria: les persones ocupades en restauració, serveis personals o vendes són les que han crescut més en el recent augment de l’ocupació. En el darrer any aquest tipus d’ocupacions han passat de representar el 29,7% de les ocupacions juvenils al 34,4%; el 2007 representaven el 15,1%.

Pel que fa a l’impacte de la recuperació econòmica sobre els estudis i l’emancipació, s’observa que el 52,1% de les persones joves estudien. Del 2010 al 2017, la proporció de joves que estudien ha passat del 43,5% al 52,1%. Semblava que amb els inicis de la recuperació econòmica aquesta tendència s’aturava, però el primer trimestre de 2017 la proporció de joves que estudien ha tornat a pujar. D’altra banda, la millora de l’ocupació encara no afecta la taxa d’emancipació: aquesta ha sofert una forta baixada coincidint amb la crisi econòmica i, tot i la millora de l’ocupació, encara no es detecten indicis de recuperació i continua caient. El primer trimestre de 2017 se situa en el 23,1%.