Accés al contingut Accés al menú de la secció
E-Joventut  > La recuperació econòmica ...
 
Dimarts, 31 d'octubre de 2017

Enquesta de población activa del 3r trimestre de 2017

La recuperació econòmica estimula l’emancipació de les persones joves

Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) del 3r trimestre de 2017 indiquen que l’atur juvenil (16 a 29 anys) encara no ha baixat del 20%, i se situa en el 22,3% de la població activa. Tot i així, en els darrers trimestres s’ha produït un ascens continu de la taxa d’ocupació i de la taxa d’activitat juvenil. Aquesta millora d’alguns indicadors laborals bàsics pot estar influint en dues altres àrees de la vida de les persones joves: l’educació, on sembla que la tendència a l’augment dels joves que estudien podria canviar properament; i l’emancipació, que ha augmentat per segon trimestre consecutiu, cosa que no succeïa des de l’inici de la crisi.


EPA

 

Durant el 3r trimestre de 2017 continua la creació neta d’ocupació juvenil iniciada el 2015, concretament, hi ha 24.000 llocs de treball ocupats per joves més que l’any anterior, la qual cosa representa un increment del 5%. Malgrat aquesta dada, la taxa d’atur puja un 0,6% respecte el darrer trimestre degut, previsiblement, a la finalització de la temporada d’estiu. Tot i això, en la comparativa anual l’atur disminueix un 0,6%, arribant al 22,3%, la qual cosa suposa que a Catalunya hi ha 144.100 joves a l’atur.

Tal i com ha passat al llarg de la crisi, l’atur afecta més als nois (24%) que a les noies (20,5%), als més joves (el 42,6% dels joves de 16 a 19 anys està buscant feina), als joves sense estudis postobligatoris (30,7%) més que al joves amb estudis postobligatoris (18,4%) i als joves estrangers (26,2%). En relació amb aquest últim col·lectiu, en els últims anys l’atur entre la població jove activa estrangera superava el 50% i en aquest trimestre continua baixant i se situa en un 26,2%. Cal dir, però, que aquesta baixada es veu afavorida pel fet que una part important de la població estrangera ha abandonat el país, especialment aquella que tenia més dificultats de trobar feina.

Finalment, l’informe recull l’augment de la taxa d’emancipació per segon trimestre consecutiu. En aquest sentit, l’emancipació juvenil ha passat del 33,1% del 3r trimestre de 2007 al 23,1% del 1r trimestre de 2017, el punt més baix en tot el període. No obstant això, en els darrers dos trimestres l’emancipació juvenil ha augmentat lleugerament fins a situar-se en el 24,5%.

Aquest informe, elaborat per l’Observatori Català de la Joventut, recull els principals resultats de les darreres dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves de 16 a 29 anys. També ofereix informació sobre els estudis i l’emancipació dels joves i les joves. L’informe compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l’adulta i, quan les dades ho permeten, analitza les diferències dins del grup de joves.