Accés al contingut Accés al menú de la secció
E-Joventut  > El Govern aprova el Pla ...
 
Dijous, 14 de setembre de 2017

El Govern aprova el Pla d’Actuació de Polítiques de Joventut 2017-2020

El Govern ha aprovat el Pla d’actuació de polítiques de joventut 2017-2020 (PAPJ) que és l’eina que marca les prioritats del Govern en l’àmbit de joventut pels propers anys. Es tracta d’un document que traça les línies estratègiques i prioritàries que l’executiu impulsa i desplega com “una aposta ambiciosa i compromesa per transformar la vida de les persones joves, tant a nivell d'iniciativa com a nivell econòmic”, segons la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.


Banner joves amb present

Aquest Pla d’actuació s’emmarca dins del Pla Nacional de Joventut 2020 (PNJCat), que és l’àmbit de referència de les polítiques de joventut i que vol ser una eina capaç d’adaptar-se als canvis i de donar respostes a les noves necessitats i demandes de les persones joves i al vostre entorn. El PNJCat planteja set grans reptes per facilitar el projecte de vida de les persones joves i apoderar-les com a agents de canvi social: aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa; en la transició laboral, i en la transició domiciliària; promoure una vida saludable; avançar cap a la corresponsabilitat, l’apoderament i la participació de les persones joves en els afers col·lectius; universalitzar la cultura entre la població juvenil que respongui a uns objectius educatius i socialment cohesionadors; i avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i inclusiva.

Juntament amb el PAPJ 2017-2020, també s’ha aprovat el Pla anual de polítiques de joventut 2017, que marca els objectius, les mesures i les actuacions que els departaments duen a terme per tal de promoure l’emancipació i la millora de la vida dels joves. En total es preveu la realització de 529 actuacions amb una inversió de 284,5 milions d’euros per a l’any 2017.

Concretament, el PAPJ recull les actuacions previstes pels diferents departaments de la Generalitat en la línia dels reptes que marca el PNJCat:
Repte 1. Educació: 74 actuacions i 19,50 M€
Repte 2. Treball: 90 actuacions i 163,11 M€
Repte 3. Habitatge: 18 actuacions i 19,30 M€
Repte 4. Salut: 75 actuacions i 17,19 M€
Repte 5. Participació: 49 actuacions i 7,04 M€
Repte 6. Cultura: 74 actuacions i 2,29 M€
Repte 7. Cohesió i inclusió social: 91 actuacions i 48,12 M€
Eix instrumental: 48 actuacions i 5,43 M€
Iniciatives transversals: 10 actuacions i 2,59 M€

Tenint en compte la situació del mercat laboral dels joves i els problemes que comporten les desigualtats i la falta d’inclusió entre els joves, els dos reptes amb més inversió són els de treball i ocupació i els de cohesió, lluita contra les desigualtats i inclusió.

A banda dels set reptes, el Pla anual també es nodreix d’un eix instrumental, basat en la recerca i generació de coneixement en matèria de joventut (com ara l’Enquesta a la joventut de Catalunya), el suport al desplegament de les polítiques al món local (com són les subvencions per a plans locals de joventut dels ajuntaments catalans) i l’accés a serveis adreçats a joves i les relacions internacionals.

Així mateix, el Pla també compta amb unes iniciatives transversals: la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, que l’any passat va atendre 858.217 joves als 296 punts d’informació juvenil i les 39 oficines joves que en formen part; el programa Garantia Juvenil, que fins ara ha beneficiat 70.844 joves; i la mobilitat internacional dels joves, que compta amb programes com ara Eurodissea, Erasmus+ i el Portal Móncat o, de manera prioritària, l’execució del paquet de mesures del Govern per afavorir el retorn dels joves que han emigrat involuntàriament per motius laborals.

Altres línies estratègiques que es concreten en aquest Pla recullen els temes següents:
- actualitzar les prioritats i l’operativitat de la cartera de serveis en Joventut
- fer de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) una xarxa de xarxes i punts de referència per als joves
- abordar un model productiu social i just, apostant per l’emprenedoria social, el cooperativisme i l’economia col·laborativa
- fomentar el retorn dels joves que han hagut d’emigrar per motius laborals
- facilitar l’arrelament dels joves en el món rural
- canviar el paradigma en l’abordatge de la salut, a través de l’impuls de les habilitats per la vida i l’educació emocional com a enfocament transversal
- establir un nou model relacional entre l’Administració i els joves que estableix la coresponsabilitat i l’apoderament juvenil com a pilar
- potenciar les mesures a favor de la igualtat, la perspectiva de gènere i la prevenció de violències entre joves
- fomentar la interculturalitat i la inclusió en el disseny de les polítiques