Accés al contingut Accés al menú de la secció
E-Joventut  > El Govern crearà una oficina ...
 
Divendres, 21 de juliol de 2017

El Govern crearà una oficina virtual per facilitar el retorn dels joves que han emigrat per motius laborals

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha dissenyat un recull de mesures per promoure el retorn dels joves catalans que han emigrat de Catalunya per motius laborals. Entre les principals eines hi ha la creació de l’Oficina Virtual del Retorn, l’ampliació de la cartera de recursos dels joves inscrits al Registre de catalans a l’exterior, facilitar els contactes entre joves i empreses a través del portal Feina Activa i altres recursos en l’àmbit d’universitat i habitatge. L’objectiu és “millorar i intensificar els processos d’acompanyament dels joves abans, durant i després de la seva emigració, perquè està demostrat que mantenir el vincle és una forma directe de facilitar el retorn”.


Presentació recursos retorn joves

La creació d’una Oficina Virtual del Retorn permetrà oferir assessorament, atenció personalitzada i orientació laboral als joves a l’exterior que ho desitgin. La nova oficina estarà allotjada al portal MónCat, que és l’actual eina informativa de l’administració catalana de suport integral a la mobilitat.

Una altra mesura que s’implementarà és l’ampliació de la cartera de serveis dels joves inscrits al Registre de catalans a l’exterior, amb nous serveis, així com la creació i enviament de butlletins informatius específics a joves per tal de mantenir el contacte i el vincle o la realització d’enquestes específiques per detectar les necessitats del col·lectiu. Aquests serveis s’afegeixen als avantatges vinculats també al Registre de Catalans residents a l’exterior, entre els quals hi ha la Targeta Sanitària Individual per les seves estades temporals a Catalunya, l’accés al Carnet Jove, a l’eBiblio Catalunya, estades específiques per a les colònies per a infants i joves de “L’estiu és teu!” i descomptes a la xarxa pública d’albergs, entre d’altres.

En l’àmbit laboral, les mesures del Govern passen per l’establiment d’un procés de mediació que casi l’oferta laboral d’empreses catalanes amb els professionals joves que són a l’exterior. A tal efecte, s’identificarà els perfils d’aquests professionals que vulguin retornar a Catalunya i es treballarà per visibilitzar-los de cara a les empreses catalanes, a través del nou portal Feina Activa. En la mateixa línia de facilitar els contactes entre joves i empreses catalanes es crearà una plataforma de suport al retorn vinculada a la xarxa social Linkedin per visibilitzar els perfils. També s’estudia la manera d’ajudar als joves que actualment són a l’estranger i que vulguin posar en marxa projectes d’emprenedoria i unes altres línies de subvenció per a entitats que ofereixin programes de foment del retorn i de suport a la inserció laboral dels joves retornats

En l’àmbit universitari i de recerca, les mesures presentades passaran per la simplificació dels procediments administratius per fer els tràmits des de l’exterior; s’orientarà i acompanyarà els joves per facilitar l’homologació d’estudis; i es reforçarà el número de beques i ajuts dels programes postdoctorals de captació de talent.

Pel que fa a facilitar els tràmits en matèria d’habitatge dels joves emigrats, el Govern garantirà que les persones retornades puguin inscriure’s com a sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial sense necessitat d’acreditar període mínim d’empadronament recent al municipi, permetrà que puguin inscriure’s a les Borses de lloguer social gestionades pels ens locals  i es podran beneficiar d’una tasca d’acompanyament en aquest àmbit per part de tècnics especialitzats de les oficines joves.

La directora general de Joventut, Marta Vilalta, conjuntament amb la directora general de Relacions Exteriors, Marina Falcó, i la Secretària General del Consell Interuniversitari de Catalunya, Mercè Jou, van presentar el recull de mesures que ha dissenyat el Govern de la Generalitat per promoure el retorn dels joves catalans que han emigrat de Catalunya per motius laborals. A la presentació també hi ha participat la responsable de programes internacionals del SOC, Esther Estany, i el representant de la Secretaria de Migracions i Ciutadania, Carles Macián.