Accés al contingut Accés al menú de la secció
E-Joventut  > Recursos  > Àmbits de treball
 

Àmbits de treball

Partint del Document de bases del PNJCat 2010-2020, s’organitzen els recursos segons els reptes estratègics als què ajuden a donar resposta. S’hi afegeixen també tres categories transversals per facilitar la cerca en informació juvenil, realitat juvenil i polítiques de joventut.

 
Eines per intervenir en la trajectòria educativa de les persones joves. S'entén l'educació com un element vertebrador en el conjunt de polítiques de joventut.
Eines per intervenir en la trajectòria laboral de la joventut. L'esfera laboral resulta un dels principals elements estructuradors de la vida de les persones joves.
Recursos per incidir en la transició domiciliària de la joventut. L'accés a l'habitatge representa una condició central en el procés d'emancipació de les persones joves.
Recursos per promoure la vida saludable entre les persones joves, des d?una concepció integral de la salut.
Eines que ajuden a avançar cap a l'autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu.
Recursos per universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l'oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors.
Eines per avançar vers un model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d'organització col·lectiva, des d'una imatge social positiva de la joventut.
Recursos per millorar la gestió i dinamització de la informació juvenil, així com els processos d'orientació i assessorament de les persones joves, essencialment des dels serveis d'informació i orientació juvenil.
Recursos per millorar el coneixement de la realitat juvenil a Catalunya o en un territori concret, des d'una perspectiva global o entorn àmbits específics d'intervenció.
Eines discursives i metodològiques per desenvolupar les polítiques de joventut al món local.