Accés al contingut Accés al menú de la secció
E-Joventut  > Recursos  > Cercador de recursos  > Cerca  > detall
 

Mediació de la Inspecció de Treball de Catalunya


Qui ofereix el recurs

Direcció General de la Inspecció de Treball

Descripció

Una de les funcions de la Direcció General de la Inspecció de Treball, a més de vigilar i exigir el compliment de la normativa laboral, és oferir-se per actuar com a mediadora entre les persones treballadores i les empreses davant un conflicte. La mediació és, doncs, un mecanisme extrajudicial de resolució de conflictes que pretén proporcionar a les parts interessades un temps i un espai de diàleg per aconseguir aproximar interessos i posicions a fi d'arribar, finalment, a un acord. La mediació inspectora es fa sempre a sol·licitud de les parts afectades, de manera que és totalment voluntària. Quan es demana la intervenció de la Inspecció de Treball, la persona mediadora està representada per un/a inspector/a, qui esdevé imparcial i neutral en tot el procés. Aquesta figura intermediària pot exercir, a més, un paper actiu ja que té la facultat de proposar mesures fonamentades per propiciar l'entesa, però sense imposar la seva posició, atès que correspon a les parts acceptar o rebutjar les propostes mediadores formulades.

Objectius

Ajudar a resoldre els conflictes laborals.

Destinataris

Tècnics/ques de joventut, tècnics/ques de promoció econòmica, així com persones individuals

Territoris

Catalunya

Àmbit de treball

Treball
 • Millora de la qualitat de l'ocupació


  Tipus de recurs

  Programes i serveis

  Contacte

  Inspecció Territorial de Treball de Barcelona
  Telèfon: 93 624 75 00
  Adreça electrònica: tc.barcelona@gencat.cat
  Adreça postal: Travessera de Gràcia, 303-311

  Inspecció Territorial de Treball de Girona
  Telèfon: 972 94 23 10
  Adreça electrònica: itc.girona@gencat.cat
  Adreça postal: C/ Migdia, 50 17002 Girona

  Inspecció Territorial de Treball de Lleida
  Telèfon: 973 21 63 80
  Adreça electrònica: itc.lleida@gencat.cat
  Adreça postal: C/ Riu Besòs, 2 25001 Lleida

  Inspecció Territorial de Treball de Tarragona
  Telèfon: 977 23 37 14
  Adreça electrònica: itc.tarragona@gencat.cat
  Adreça postal: C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 20 43005